O mnie

Ukończyłem Wydział Lekarski Pomorskiej Akademii Medycznej w 1990 roku.

W 1996 roku uzyskałem tytuł Specjalisty II stopnia w zakresie chirurgii.

Od 1996 roku prowadzę Prywatną Chirurgiczną Praktykę Lekarską.

Tytuł doktora nauk medycznych uzyskałem w Pomorskiej Akademii Medycznej w 2000 roku.

W latach 2003 – 2008 pracowałem w Klinice Urologii w Niemczech gdzie uzyskałem Specjalizację II stopnia w zakresie urologii.

Byłem uczestnikiem licznych kursów, konferencji oraz kongresów w kraju i za granicą.