Stulejka – leczenie operacyjne Szczecin

Stulejka jest to zwężenie napletka, które uniemożliwia ściąganie napletka. Taki stan jest prawidłowy u dzieci do około 2-3 lat.

Stulejka również ma miejsce jeżeli napletek pozwala się odprowadzić ale powoduje ucisk i ból w trakcie wzwodu. Pełna stulejka jest wtedy gdy napletek nie pozwala odsłonić żołędzi, a częściowa gdy możliwe jest częściowe odsłonięcie żołędzi.

Stulejka wrodzona występuje od wieku niemowlęcego, nabyta jest wynikiem stanów chorobowych napletka doprowadzających do zwężenia napletka w dowolnym wieku.

Stulejka może prowadzić do szeregu powikłań związanych z niemożliwością zapewnienia wystarczającej higieny tej okolicy: mogą to być przewlekłe stany zapalne, trwałe zrośnięcie napletka z żołędzią prącia, czy nawracające zakażenia układu moczowego.

Stulejkę leczy się jest operacyjnie po ukończeniu drugiego roku życia przez usunięcie części albo całości napletka. Operacja u dorosłych przeprowadzana jest w znieczuleniu miejscowym. Zabieg laserowy usunięcia stulejki jest prawie bezkrwawy i zmniejsza ryzyko infekcji pooperacyjnej.

 

[more]

Stulejka – leczenie operacyjne.

Leczenie operacyjne stulejki, która powoduje ból prącia, zwłaszcza podczas wzwodu jest niezbędne. Natomiast zapalenie żołędzi i napletka; obrzmienie żołędzi (załupek) jest możliwe leczenie zachowawcze. Stulejka i załupek to nieprawidłowości związane z wąskim napletkiem. Stulejka polega na braku możliwości odprowadzenia napletka z żołędzi. Załupkiem nazywamy natomiast zaciśnięcie ściągniętego napletka na bliższej części żołędzi – w rowku zażołędnym. Stulejka leczona operacyjnie jest najczęściej schorzeniem wrodzonym, w późniejszym wieku może powstać na skutek procesów zapalnych. Załupek związany jest zwykle z nieodprowadzeniem napletka ponad żołądź. Prowadzi to do zahamowania odpływu krwi z żołędzi i obrzęku, mogą do tego prowadzić zaniedbania higieny intymnej i przy stanach zapalnych żołędzi. Stulejka musi być leczona operacyjnie bo inaczej sprzyja infekcjom napletka i jest przyczyną bolesnych stosunków. Powikłaniem załupka może być martwica żołędzi. W przeciwieństwie do załupka, który wymaga szybkiej interwencji, przy stulejce nie jest konieczne pilne leczenie operacyjne stulejki(wykonuje się zabieg obrzezania). W załupku lekarz najpierw spróbuje ręcznie odprowadzić napletek po zastosowaniu miejscowym środków znieczulających. Jeśli to nie pomaga, konieczny jest zabieg chirurgiczny.

[/more]