Wodniak jądra – leczenie bezoperacyjne Szczecin

Wodniak jądra – jest to nagromadzenie płynu w osłonkach jądra, co doprowadza do powiększenia moszny. Wodniak jądra może osiągać znaczne rozmiary.

Wodniak jądra wrodzony występuje od dziecka, płyn gromadzi się, ponieważ nie doszło do zarośnięcia wyrostka pochwowego otrzewnej. Ilość płynu, a zatem wielkość wodniaka zmieniać się może w zależności od ułożenia ciała.

Wodniak nabyty występuje w późniejszych latach i jest związany z przebytymi zapaleniami jądra lub najądrza, urazami lub chorobą nowotworową. Ilość płynu jest najczęściej stała.

Leczenie operacyjne, polega na rozcięciu moszny i wycięciu osłonki wodniaka.

Alternatywą takiego zabiegu jest leczenie obliteracyjne polegające na punkcji wodniaka i podaniu środka obliterującego, który doprowadza do zarośnięcia osłonek wodniaka a w konsekwencji do jego zaniku. Leczenie jest niebolesne, a jego skuteczność jest nieco mniejsza niż leczenia operacyjnego. Zaletą tego leczenia jest możliwość powrotu do domu bezpośrednio po zabiegu, brak blizn na mosznie i szybki powrót do normalnych zajęć.

 

[more]

Wodniak jądra – leczenie bezoperacyjne

Wodniak jądra to torbiel gromadząca płyn surowiczy pomiędzy błoną otrzewną a błoną surowiczą jądra. Wodniak jądra najczęściej jest zaburzeniem wrodzonym. Pojawia się u 6 proc. noworodków płci męskiej. Spowodowany jest brakiem równowagi pomiędzy ilością płynu a możliwością jego wchłaniania przez osłonkę pochwową jądra.

Wodniak może być wrodzony lub nabyty, wywołany urazami, operacjami i stanami zapalnymi. Wodniak jąder to płyn nagromadzony pomiędzy osłonkami jądra. Nie jest to zaburzenie samo w sobie groźne dla organizmu. Objawy wodniaka jądra mogą być podobne do przepukliny pachwinowej, zapalenia jądra i nowotworu jądra. Wodniak jąder objawia się powiększeniem jądra o gładkiej i napiętej powierzchni, rozpraszającym światło, normalnym i niebolesnym oddawaniem moczu, rzadko bólem i trudnościami w chodzeniu.

Leczenie wodniaka jądra to przede wszystkim leczenie chirurgiczne. Stosuje się je zarówno w przypadkach wodniaków wrodzonych jak i nabytych, jednak przy wodniakach wrodzonych czeka się zazwyczaj dwa lata na samoistne ustąpienie. Innym sposobem leczenia wodniaka jądra jest leczenie bezoperacyjne polegające na skleroterapi jamy wodniaka jądra. Wrodzony i nabyty wodniak jądra u niemowląt, jego przyczyna leży w niezarośnięciu wyrostka pochwowego. Gromadzący się, przezroczysty, lekko brunatny płyn może przepływać do jamy otrzewnej i z powrotem, co skutkuje wahaniami w rozmiarze wodniaka. Wrodzony wodniak jądra występuje u 6 proc. noworodków, jednak u większości z nich wodniak zanika po roku lub dwóch, w momencie, kiedy zrasta się wyrostek pochwowy. W 10 proc. przypadków wrodzone wodniaki jąder występują obustronnie.

Nabyty wodniak jądra jest także nagromadzeniem płynu między błoną otrzewną a osłonką jądra. Jednak przyczyny takiego wodniaka są inne. Najczęściej wodniak nabyty pojawia się jako powikłanie zapalenia jądra, zapalenia najądrza, urazu, operacji przepukliny pachwinowej, operacji żylaków powrózka nasiennego. Wodniak jądra wrodzony pojawia się u dzieci dość często, jednak w wielu przypadkach samoistnie ustępuje. Jego leczenie jest bardzo ważne, gdyż może on doprowadzić do niepłodności u mężczyzny.

[/more]