Grudki perliste prącia

Grudki perliste prącia są to niewielkie zmiany koloru białego pojawiające się na koronie żołędzi prącia, jak również w rowku zażołędnym.

Grudki perliste stanowią przede wszystkim defekt kosmetyczny. Czasem mogą być mylone ze zmianami występującymi w chorobach wirusowych jak kłykciny kończyste lub brodawki. Leczenie grudek perlistych prącia  polega na usunięciu chirurgicznym lub wykonaniu zabiegu laserowego. Metoda laserowa wydaje się być bardziej precyzyjna i skuteczna oraz obarczona mniejszym ryzykiem powikłań, jak np. krwawienie.